China Medical University, Taiwan 中國醫藥大學 研發處 貴重儀器組 最新消息

回首頁   |   ENGLISH  |   學校首頁   |  與我聯絡

最新消息          科儀新知與研習          成立宗旨          相關辦法          儀器簡介          資料下載

 

 

 

細胞因子多重偵測與轉譯醫學的新發現

說明

 

細胞因子多重偵測與轉譯醫學的新發現

時間:101年4月25日(三) 14:00~16:00 
地點:立夫教學大樓 1樓 101講堂

講者:
Zhiyang Shen 沈志揚先生 (BIO-RAD Senior Product Manager)

相關附件 下載附件[1] | 
備註
報名已截止

 

公告時間: 2012-04-03 15:42:00

 

中國醫藥大學 研究發展處 貴重儀器組 台中市學士路91號 886-4-22053366  分機1503、1541